Τα πετρώματα είναι μείγμα από πηλό, άμμο και ορυκτά, που η φύση συμπυκνώνει μέσω των τεκτονικών κινήσεων και της φωτιάς στην επιφάνεια του φλοιού της γης. Με φυσικές μεθόδους εφαρμόζονται οι ίδιες δυνάμεις που χρησιμοποιεί η φύση (πίεση και φωτιά), προσαρμόζοντας τη διαδικασία παραγωγής και αναπαράγοντας όμοιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Έτσι, διασφαλίζεται η οικολογική συμβατότητα, γιατί η άμμος, ο πηλός και τα ορυκτά που χρησιμοποιούνται, εξορύσσονται χωρίς να προκαλείται ζημιά στο περιβάλλον.